Khách hàng

Khách hàng

Hệ thống các ngân hàng, các doanh nghiệp

Sản phẩm Raincoat Well đã trở thành quà tặng và là kênh quảng bá thương hiệu cho rất nhiều các doanh nghiệp, các ngân hàng, các tổ chức xã hội. Điều này đã trở thành món quà mang các thông điệp đầy ý nghĩa và tính nhân văn đến từng con người Việt Nam.
Sản phẩm Raincoat Well của chúng tôi đã được sử dụng trong các hệ thống ngân hàng Việt Nam.


  • Hotline: 0941 658 855